GDPR dataskyddslag

GDPR ersätter PuL

Från 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsreformen GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU. Den ersätter den gamla svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personuppgifter. Det medför strängare krav kring dokumentering, information och arkivering, samt information till kunden om detta.

Som kund hos oss behöver vi registrera en del personuppgifter i vårt kundregister för att t ex. kontakta dig angående din utbildning, rapportera utförda kurser, kontrollera körkortstillstånd, boka riskutbildningar och prov. När du är färdig med din utbildning, eller skriver ut dig av andra själ, arkiveras du och en del uppgifter raderas direkt. Andra uppgifter sparas i de antal år som krävs av myndigheter som Transportstyrelsen och Skatteverket.

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig när du kontaktar oss för att bli kund hos oss. Registreringen sker vid personlig inskrivning där du fyller i personuppgifter och får en kopia av kundkortet. Ibland inhämtas en del personuppgifter genom mail från dig eller via telefonsamtal med dig.

Registrerade uppgifter lagras i säkra servrar hos STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund).

Du har rätt att när som helst begära ut vilka uppgifter om dig som finns sparade i våra system. Du kan också begära att bli arkiverad och raderad (bortsett från uppgifter som lagen kräver att vi sparar viss tid).

En del av dina personuppgifter delas med tredje part, till de företag/myndigheter vi samarbetar med för att ha kontakt med dig och organisera din utbildning. Exempel är Trafikverket, Transportstyrelsen, aSTRa (STR:s administrativa system), vår hemsida och vår mailleverantör. De har samma krav att följa GDPR:s krav på skyddande av personuppgifter och lagring av dem.

Vi säljer inga personliga uppgifter till tredje part.

Vi har alltid varit noggranna med hur våra elevers personuppgifter hanteras, att bara behöriga personer hanterar dem och att arkivera avslutade utbildningar. Nu kan du i ännu högre grad vara säker på detta och att våra rutiner är dokumenterade.

Det blir ingen praktisk skillnad för dig som kund och du behöver inte själv göra något.

Se även fliken under "Om oss" med länk till Datainspektionen där du kan läsa i detalj vad GDPR innbär för dig.