Missat teoriprov kunskapsprov hjälp förlängd provtid muntligt prov

Anpassat teoriprov

Om du har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller andra funktionsnedsättningar kan du vara i behov av muntligt prov eller förlängd provtid på Trafikverkets kunskapsprov. 

Att ansöka 

Man behöver göra en ansökan till Trafikverket och bifoga en utredning på sin diagnos, som underlag till deras beslut om du kan få ett anpassat kunskapsprov. Det kan ta lång tid innan man får beslutet från Trafikverket, så ansök om det i god tid, gärna redan när du fått ditt körkortstillstånd.

Om du inte har någon utredning eller annan dokumentation, men känner att du har stora svårigheter med läsförståelse, kan du kontakta oss. Vi bokar en tid för att göra ett lästest som underlag för Trafikverkets bedömning. Vi hjälper dig också med hur du ska fylla i din ansökan och självvärdering.

Lästestet

Vi använder oss av Hogrefes testmaterel; bokstavskedjor, ordkedjor, meningskedjor och läshastighet. Det tar ca 45-50 minuter inkl. ansökan, självvärdering och instruktioner. Därefter gör vi en sammanställning av resultatet och skickar din ansökan till Trafikverket.. 

Anpassade kunskapsprov

Ljudstöd -  kan alla använda sig av.  Det behövs ingen ansökan.

Förlängd provtid - innebär att ordinarie provtid utökas med 50 procent. För behörighet B innebär det att man har 70 minuter istället för 50 minuter, att besvar 70 frågor i en datorsal. För elever med särskilda skäl.

Muntligt prov - en provförrättaren sitter med dig i ett rum och ställer frågor till dig utifrån en fråga eller bild. Du har möjlighet att med egna ord berätta och fråga, ifall du inte förstått. Ibland får du svarsalternativ. Du läser ingen text under provet och provförrättaren begämer om du svarat rätt eller fel. För elever med mycket stora lässvårigheter t ex dyslexi eller andra funktionsnedsättningar.

Pris 600 kr

Boka tid

Ring oss vid frågor och för att boka tid för lästest och hjälp med ansökan. 031-57 30 57