Intensivkurs

Traditionell eller intensivutbildning

Vilket är bäst - traditionell utbildning eller intensivutbildning? Det beror på din egen livssituation och kunskapsinhämtning.

Traditionell utbildning

Det vanligaste är att man kör två lektioner i veckan. Då får man bra kontinutet i utbildningen, vilket ger en mer kostnadseffektiv väg till körkortet. Det är viktigt att du redan från början läser teori och börjar med datorteorin via vår elevcentral.

När du närmar dig slutet av din utbildning så bokar vi ditt kunskapsprov och förarprov. Din trafiklärare gör tillsammans med dig en bedömning av när du kan vara redo för teoriprovet och hur många körlektioner du troligen kan komma att behöva inför uppkörningen. Ni planerar in de körlektionerna och bokar provdatum utifrån den planeringen.  

Riskutbildning del 1 (Riskettan) bokar vi in åt dig i början av din utbildning. Den behandlar riskbeteende i trafiken, är helt teoretisk och hålls i trafikskolans teorisal.

Riskutbildning del 2 (halkkörningen) utför du i den senare delen av din utbildning, normalt ca en till två veckor före ditt teoriprov. Halkkörningen görs på Stora Holm.

Intensivutbildning

Vi bokar intensivkurser under hela året. Det är en utbildningsform som blir allt populärare och som passar de allra flesta.
Fördelen med intensivkursen är att det kan vara lättare att fokusera och satsa tid och energi på körning och teori om man sätter ett mål nära i tiden. Det är bara du som kan avgöra om det passar just dig. En intensivkurs är krävande och du behöver vara ledig under de två veckorna som kursen pågår, för körlektioner, teoristudier och för att alla intryck ska få sjunka in. Om du har svårt för teoristudier i allmänhet, bör du överväga en traditionell utbildning. då du kan studera körkortsteorin i din egen takt.  

En intensivkurs innebär att du kör 15 körlektioner (55 min) under två veckor. De är fördelade både som enkel- och dubbellektioner. Under denna tid läser du också körkortsteorin och gör datorteori med övningsprov på trafikskolan. Datorteorin, elevcentralen, 15 körlektioner och bokpaketet ingår i intensivkursen. Lektionerna som ingår i intensivutbildningen är låsta till de två veckor du bokat och får inte bokas om till andra veckor.

Du bör börja läsa i körkortsboken redan före intensivkursen. Naturligtvis har du tillgång till datorteorin både före och efter de två intensivveckorna. Datorteorin är helt webbaserad vilket innebär att du kan föra övningsproven både på trafikskolan och hemma, vid tider som passar dig. Det är endast två prov mot slutet, som är obligatoriks att utföra på trafikskolan.

En intensivkurs innebär inte att du är klar för uppkörning när den är över. Däremot brukar man komma mycket långt i sin utbildning, hur långt beror på individens förutsättningar och tidigare erfarenhet av körning. Vi har alla olika styrkor, när det kommer till teori och praktisk övning, men din motivation har stor betydelse för din utveckling. Räkna med att fler körlektioner tillkommer, innan du är färdig för prov. 

Om man har som mål att bli klar med körkortet så snart som möjligt efter intensivkursen, är det bra att redan vid anmälan och bokning av intensivkursen reservera 7-10 extra körlektioner under påföljande 3-4 veckor. Dessa betalas under slutet av intensivkursen, då man närmare vet hur många till, du kan komma att behöva för att vara klar för uppkörning. Vanligen behöver man de flesta av dem, en del behöver ännu fler, medan andra behöver färre.

Vi planerar in riskettan och halkkörningen tillsammans med dig. Under intensivkursen tar din trafiklärare ställning till när du kan beräknas vara redo för teoriprov och uppkörning och planerar vokningen tillsammans med dig.

Avgifter till Trafikverket för kunskaps- och förarprov, samt för riskutbildningarna tillkommer. Likaså kostnad för de körlektioner behövs utöver intensivkursen.